Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2011 – Dánská ekologická plaketa EcoSticker

Od 1. listopadu 2011 potřebují zahraniční autobusy a nákladní vozidla nad 3,5 t, která chtějí projet ekologickými zónami největších dánských měst, ekologickou plaketu EcoSticker. Ekologické zóny jsou ve městech Kodaň, Aarhus, Odense a Aalborg.

Dánská ekologická plaketa EcoSticker je snadno rozpoznatelná podle zelené barvy a je přidělována od normy EURO 4. Na plaketě je vyznačena národnost a státní poznávací značka vozidla.
Vozidla s euronormou 3 musí být vybavena nejen dodatečně vestavěným a povoleným filtrem pevných částic nebo splňovat normu EURO 4, navíc musí mít na předním skle viditelně umístěnou dánskou ekologickou plaketu.

Pokud vozidlo nesplňuje ekologické předpisy, může být řidič či podnikatel potrestán pokutou až do výše 20.000 dánských korun (2.700 euro). Vozidlo může být také zabaveno do doby, než bude pokuta zaplacena. Zákon je vymáhán dánskou policií společně s komunálními úřady.

Ve zvláštních případech je možno u dánského úřadu pro životní prostředí zažádat o časově omezenou výjimku pro vozidla nesplňující předpisy emisních hodnot, která umožní být na určitou dobu vyňata z dánských ekologických pravidel. Bude-li žádosti vyhověno, získá vozidlo červenou plaketu, která prokazuje, že vozidlo má po určitou dobu povolení k vjezdu do dánských ekologických zón. Žádost se podává na úřad životního prostředí v Kodani.

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón