Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2019/2020 – Česká emisní plaketa

Od 2019/2020 bude v České republice zavedena emisní plaketa. Emisní plaketa bude povinná pro osobní i nákladní automobily, autobusy a motocykly
Od tohoto data mohou být v jakémkoli českém městě zřízeny nízkoemisní zóny, tedy ekologické zóny, tak jako stanovuje hlavní město Praha.
Zavedení nízkoemisních zón je stanoveno § 14 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, a nařízením vlády č. 56/2013 sb., o zařazení silničních motorových vozidel do emisních tříd a následně přiřazenými barvami emisních plaket.
Očekává se, že vozidla emisní kategorie EURO 3 (žlutá plaketa) budou smět do ekologických zón vjet pouze do 31. 12. 2020, tak jako nařizuje hlavní město Praha. Konečné rozhodnutí o zákazu vjezdu pro vozidla se žlutou emisní plaketou je v kompetenci jednotlivých měst.

Zřízení nízkoemisních zón na území obcí České republiky je stanoveno právními předpisy. Konkrétní podmínky ekologických zón jsou obcemi stanoveny prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, která definuje velikost a hranice nízkoemisní zóny na svém území.
Značky označující zákaz vjezdu uvádějí emisní plakety, kterým je vjezd povolen. Konec nízkoemisní zóny je označen příslušným značením.
Vjede-li vozidlo bez příslušné plakety do ekologické zóny, dopouští se přestupku a v případě kontroly mu bude vystavena pokuta na 1.500-2.500 Kč (55-95 euro).

Vozidla, která patří obyvatelům nízkoemisních zón, nemusejí mít na svém voze umístěnu emisní plaketu a nemusejí ji ani vlastnit. Dále existuje velké množství výjimek pro zvláštní vozidla, např. vozidla integrovaného záchranného systému, poštovní vozidla, vozidla pro svoz komunálního odpadu a vozidla osob se zdravotním postižením.