Plakety/viněty v Evropě

Informace a objednávky francouzské plakety Crit’Air

Francouzská plaketa Crit’Air (plaketa pevných částic a oxidu dusíku) je ve francouzských ekologických zónách povinná od 01.07.2016.

Informace o francouzské plaketě Crit’Air v 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky belgického Registry-Sticker

Registry-Sticker poskytuje systematický a srovnávající přehled pro belgické ekologické zóny, jaká vozidla s jakou Euro normou v jakém časovém období mohou vjet do které LEZ, ať už s ekologickým lístkem či bez něj.

Informace o belgická Registry-Sticker v 9 jazycích zde

Možnost objednávky v 10 jazycích zde

Informace a objednávky německé plakety oxidů dusíku

Německou plaketu oxidů dusíku (modrou plaketu) můžete objednat předběžně od konce roku 2018/začátku roku 2019.

Informace o modré plaketě zde.

Informace a objednávky německé ekologické plakety/plakety pevných částic

Německá ekologická plaketa (plaketa pevných částic) je povinná v německých ekologických zónách.

Informace o německé ekologické plaketě ve 22 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky rakouské ekologické plakety Pickerl

Rakouská plaketa Pickerl (emisní Pickerl) je povinná v části Rakouska a ve Vídni pro dané typy vozidel.

Informace o ekologické plaketě Pickerl ve 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky dánské ekologické plakety EcoSticker

Dánská plaketa EcoSticker je pro vjezd do ekologických zón povinná ve čtyřech dánských regionech.

Informace a plaketě EcoSticker v 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky německé E-plakety

E-plaketa je udělována pouze zahraniční elektromobilům (neregistrovaným v Německu), kterým nabízí řadu výhod.

Informace a objednávky zde

Informace a objednávky evropské CO2 plakety