Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Ženeva – Švýcarsko

Ženeva ve Švýcarsku je obec, a také hlavní město kantonu, které leží na jihozápadním konci Švýcarska (Romandie) u Ženevského jezera. Ženeva má více než 200 000 obyvatel na 15,9 km² a nachází se v metropolitní oblasti Ženeva-Lausanne, která má 1,2 milionu obyvatel.
Vedle New Yorku sídlí v Ženevě nejvyšší počet organizací OSN a diplomatické zastoupení ve městě má 175 států.
Ženeva je rozdělena do 4 okresů, jedná se o Cité, Plainpalais, Eaux-Vives a Petit-Saconnex. Všechny čtvrti jsou rozděleny do 16 samostatných částí.

Ženevský kanton vytvořil nový ochranný plán jako reakci na mimořádné situace znečištění ovzduší, který také obsahuje zákazy vjezdu. Ekologická zóna Ženeva vstupuje v platnost dne 15.01.2020 a je dočasnou ekologickou zónou, která klade vysoké požadavky na kvalitu ovzduší. Přechodné období bude trvat ještě do 31.03.2020.
Aktivace dočasné ekologické zóny znamená, že zákazy vjezdu mohou vstoupit v platnost, pokud se ve vzduchu vyskytují vysoké hodnoty oxidů dusíku, prachových částic a ozónu.

V takovém případě smějí vjet pouze vozidla, která mají zpoplatněnou vinětu Stick'Air („Macaron“) vydanou kantonem Ženeva. Tyto viněty existují v 6 různých verzích, které jsou velmi podobné francouzským vinětám Crit'Air, které jsou také v Ženevě uznávány. Oblast zahrnuje město Ženeva a část okolních obcí Carouge, Cologny, Lancy a Vernier.
Během vrcholu znečištění ovzduší a v dalším průběhu zhoršování kvality ovzduší mohou být, stejně tak jako ve Francii, městskými zastupiteli zakázány další třídy vinět Stick'Air, takže do města mohou vjet pouze vozidla, která neznečisťují ovzduší.  Pokud jsou aktivovány zpřísněné zákazy vjezdu, je veřejná doprava v kantonu zdarma.

Další informace získáte kliknutím na mapu vlevo. Které zákazy vjezdu se vztahují na jaký typ vozidel a ve kterou denní a týdenní dobu je do této ekologické zóny povolen vjezd se dozvíte v níže uvedené tabulce nebo v naší aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Ženeva – Švýcarsko
Ekologická zóna v platnosti od:
15.01.2020
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, aktivní, pokud jsou překročeny limity škodlivých látek (např.> 50 μg/m³ prachových částic). Pondělí – neděle v čase 06:00 – 22:00h
Peněžité pokuty:
455 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje město Ženeva a část okolních obcí Carouge, Cologny, Lancy a Vernier.

Další informace ve francouzštině: air.ge.ch