Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Stockholm - Svédsko

Ekologická zóna Stockholm

Stockholm je hlavním městem Švédska a s 2,2 miliony obyvatel je největším městem ve Skandinávii. Město je sídlem švédského parlamentu a švédské vlády. Stockholm se skládá z 14 ostrovů velkého souostroví v Baltském moři.

Oblast Stockholmu je rozdělena do 14 městských částí a vnitřní město je rozděleno do 21 distriktů.

Ekologická zóna ve Stockholmu platí od 18. června 1995 a zahrnuje celé centrum města. Patří sem oblasti: Södermalm, Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm, Östermalm, Ladugarsgärdet.

Další informace získáte kliknutím na mapu vlevo. Které zákazy vjezdu se vztahují na jaký typ vozidel a ve kterou denní a týdenní dobu je do této ekologické zóny povolen vjezd se dozvíte v níže uvedené tabulce nebo v naší aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Stockholm - Švédsko
Ekologická zóna v platnosti od:
18.06.1995
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Budoucí zákazy vjezdu:
EURO 5 od roku 2021 nebo 8 let po datu první registrace vozidla
Peněžité pokuty:
100 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Stockholmská ekologická zóna pokrývá celé centrum města. Patří sem oblasti: Södermalm, Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm, Östermalm, Ladugarsgärdet. Jsou vyloučeny následující průjezdové trasy: Essingeleden se spojovací trasou od Drottningholmsvägen k Tranebergsbron,Söderleden, Klarastrandsleden, Stadsgårdsleden, Långholmsgatan, Västerbron, Götgatan.Další výjimky jsou Klarastrandskopplet, Kungsbrokopplet, Kungsbron mezi Kungsbrokopplet a Terminalslingan,Riddarfjärdsavfarten, Riddarfjärdspåfarten, SödraJärngraven a Terminalslingan.