Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Helsinborg - Svédsko

Ekologická zóna Helsinborg


Město Helsinborg se nachází na švédském jihozápadním pobřeží v Schonen v provincii Skåne län a má asi 126 000 obyvatel. Město má rozloho 38 km² je to druhý největší přístav v zemi. Díky poloze na východním břehu řeky Öresund naproti Dánsku má město výhodnou strategickou obchodní polohu.

Ekologická zóna je v platnosti od 01.01.1996. Ta je ohraničena na severu Hälsovägen a na jihu Bryggaregatan, Sturzen Beckers gata a Kristinegatan. Na západě je ekologická zóna ohraničena Kajpromenaden, Järnvägsgatan a Malmöleden a na východě Stenbocksgatan a Södra Stenbocksgatan.

Další informace získáte kliknutím na mapu vlevo. Které zákazy vjezdu se vztahují na jaký typ vozidel a ve kterou denní a týdenní dobu je do této ekologické zóny povolen vjezd se dozvíte v níže uvedené tabulce nebo v naší aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Helsinborg- Švédsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.1996
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Budoucí zákazy vjezdu:
Od roku 2021: Zákaz jízdy od EURO 5 nebo 8 let od data první registrace vozidla.
Peněžité pokuty:
100 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna je ohraničena na severu Hälsovägen a jižně Bryggaregatan / Sturz Beckers gata / Kristinegatan. Na západě je ekologická zóna ohraničena Kajpromenaden / Järnvägsgatan / Malmöleden a na východě Stenbocksgatan / Södra Stenbocksgatan.