Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Ekologické zóny Řecko Athény velký okruh
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Athény velký okruh - Řecko

Athény, hlavní město Řecka, se nachází na jihu země u Středozemního moře a je nejlidnatějším a největším městem této země. Pireus, hlavní přístav země, je vzdálen jen pár kilometrů od města.

Metropolitní oblast Athén je rozdělena na regionální oblasti Athény-centrum (87,3 km²), Athény-sever (138,79 km²), Athény-jih (68,9 km²), Athény-západ (66,8 km²) a Pireus (50,4 km²), které mají celkem téměř 4 miliony obyvatel. Vlastní město Athény v centru aglomerace je relativně malé a má asi 665 000 obyvatel.

Athény jsou jedním z nejstarších měst v Evropě, protože je toto město nepřetržitě osídleno od neolitu, tj. přibližně od doby 4 400 let před naším letopočtem. Athény jsou považovány za kolébku demokracie a byly centrem starověkého Řecka, které bylo v té době vlivnou kulturní a světovou velmocí. Architektonické památky z 5. století před naším letopočtem formují obraz centra města. K nejvýznamnějším památkám patří například Akropolis, městská pevnost na kopci, kde se tyčí antický sloupový chrám Parthenon.

Z důvodu znečištění ovzduší v oblasti Athén byly již v roce 1982 ve městě zavedeny dvě ekologické zóny. Ekologická zóna Malý okruh, která zahrnuje centrum města, a ekologická zóna Velký okruh, která pokrývá téměř celou metropolitní oblast Athén. Obě zóny mají velmi odlišná pravidla pro zákazy a povolení vjezdu pro různá vozidla s různými vlastnostmi.

Ekologická zóna Athény velký okruh je dočasně platná zóna a je aktivována pouze pokud je špatná kvalita ovzduší.
Je-li dočasná ekologická zóna aktivní, mohou do ní vjet osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 2,2 tuny, pouze pokud byly schváleny v definovaném kalendářním roce nebo po něm. Například vozidla, která chtějí vjet do zóny v roce 2020, nesmí být zaregistrována před rokem 1997. Z tohoto pravidla je vyloučeno přibližně 10 týdnů v letním období, které každý rok nově určuje obecní správa.
Aktuální stav povolení vjezdu pro jednotlivé typy vozidel a normy EURO lze zobrazit pouze v aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Athény velký okruh - Řecko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.1982
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, aktivní, pokud jsou překročeny limity škodlivých látek (např.> 50 μg/m³ prachových částic).
Peněžité pokuty:
200 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna pokrývá celou oblast města.