Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Lisabon 1 - Portugalsko

Lisabon je největší portugalské město a hlavní město země. Město se nachází v kopcovitém terénu na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova u ústí řeky Tejo do atlantického oceánu na úplném jihozápadu Evropy.

Lisabon má zhruba půl milionu obyvatel a má rozlohu 84,7 km². V oblasti aglomerace Lisabonu však žije více než 2,5 milionu lidí a v metropolitní lisabonské oblasti žije více než 30% obyvatel Portugalska, tj. 3,2 milionu lidí. Metropolitní oblast se táhne přes Grande Lisboa na severním břehu Tejo a Península de Setúbal na jihu.

Lisabon je politickým, kulturním a hospodářským střediskem Portugalska s hlavním přístavem, sídlem vlády, nejvyššími státními a vládními úřady, několika univerzitami a Akademií věd (Academia das Ciências de Lisboa).
Klášter Jerónimos (Mosteiro dos Jerónimos) a věž Belém u ústí řeky Tajo jsou dnes lisabonskými památkami a byly prohlášeny za památky světového kulturního dědictví UNESCO.

Silniční doprava v oblasti lisabonské aglomerace významně přispívá ke znečištění ovzduší, a proto byla v roce 2011 zavedena ekologická zóna Lisabon 1. V roce 2012 následovala ekologická zóna Lisabon 2.
Platnost zóny Lisabon 1 je od pondělí do soboty v době od 7.00 do 21.00h. V těchto dnech v týdnu a v těchto časech má mnoho typů vozidel omezen vjezd podle pravidel zóny.
Aktuální stav povolení pro vjezd pro jednotlivé typy vozidel a normy EURO lze zobrazit pouze v Green-Zones-App.

[Bitte in "Tschechisch" übersetzen:] Lissabon ist die größte Stadt Portugals und zugleich die Hauptstadt des Landes. Die Stadt liegt auf dem hügeligen Gelände der iberischen Halbinsel an der Atlantikküste an der Flussmündung des Tejos an der Atlantikküste im äußersten Südwesten Europas.

Lissabon hat rund eine halbe Million Einwohner und umfasst eine Fläche von 84,7 km². Im Großraum von Lissabon leben jedoch mehr als 2,5 Millionen Menschen und in der Metropolregion Lissabon mehr als 30 % der portugiesischen Bevölkerung, das sind 3.2 Mio. Menschen. Die Metropolregion erstreckt sich über Grande Lisboa am nördlichen Ufer des Tejo und die Península de Setúbal im Süden.

Lissabon ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Portugals mit wichtigsten Hafen, dem Regierungssitz, den obersten Staats- und Regierungsbehörden, mehreren Universitäten und der Akademie der Wissenschaften (Academia das Ciências de Lisboa).
Die Bauwerke Hieronymuskloster (Mosteiro dos Jerónimos) und der Turm von Belém an der Mündung des Tejo gehören heute zu den Wahrzeichen Lissabons und sind von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt worden.

Der Straßenverkehr im Großraum Lissabon trägt einen hohen Teil zur Luftverschmutzung bei, weswegen die Umweltzone Lissabon 1 seit 2011 eingerichtet worden ist. Die Umweltzone Lissabon 2 folgte 2012.
Die Gültigkeit der Zone Lissabon 1 ist Montag bis Samstag in der Zeit von 7.00 bis 21.00h. An diesen Wochentagen und zu diesen Uhrzeiten wird die Zufahrt für die verschiedensten Fahrzeugtypen durch die Regeln der Zone begrenzt.
Der aktuelle Einfahrstatus der Zone für die einzelnen Fahrzeugtypen und EURO-Normen kann nur in der Green-Zones-App eingesehen werden.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Lisabon 1 - Portugalsko
Ekologická zóna v platnosti od:
04.07.2011
Druh ekologické zóny:
Trvale platná, pondělí až sobota 07:00-21:00 h
Peněžité pokuty:
120 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna 1 je ohraničena osou Avenida da Liberdade/Baixa, ulicí Alexandre Herculano a na jihu Praça do Comércio.