Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Oslo - Norsko

Norské hlavní město Oslo se nachází na jižním pobřeží země.
Oslo má 1 milion obyvatel a je tím největší metropolitní oblastí v zemi. Více než 1,5 milionu lidí žije v regionu Velkého Osla, což je téměř třetina celkového počtu obyvatel Norska, kde žije celkem kolem 5,3 milionu obyvatel.
Vlastní město Oslo má asi 680 000 obyvatel, z toho asi 30 procent jsou cizinci, částečně kvůli vysokému počtu zahraničních studentů na městských univerzitách.

Oslo je známé svými parky a muzei. Mnoho z těchto kulturních památek - jako je Norské námořní muzeum, které leží na nábřeží, nebo Vikingskipshuset, kde jsou vystaveny vikingské lodě z 9. století - se nachází na poloostrově Bygdøy.

V roce 2019 bylo Oslo zvoleno evropským hlavním ekologickým městem 2019, protože je město pevně rozhodnuto chránit svou přírodu a krajinu a snižovat znečištění ovzduší. I z tohoto důvodu – kvůli boji proti znečištění ovzduší - byl přísně omezen provoz jednotlivých motorových vozidel. Na jedné straně je od roku 1990 v centru města vybíráno mýtné, které se platí na vstupních silnicích u mýtných stanic a na druhé straně byla zřízena dočasná zóna ochrany ovzduší.

Tato dočasná ekologická zóna Oslo, která je platná pouze když je velmi znečištěný vzduch, platí každý den v týdnu v čase mezi 06:00 a 22:00 hodinou. V takovém případě je vjezd do zóny zakázán pro téměř všechny typy vozidel a normy EURO.
Aktuální stav vjezdu pro jednotlivé typy vozidel a normy EURO lze zobrazit pouze v aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Oslo - Norsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.05.2016
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) Pondělí - pátek 06:00 - 22: 00h
Peněžité pokuty:
155 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna pokrývá celou městskou oblast s výjimkou dálnic a silničního okruhu 3, E6, E18, Trondheimsveien, Østre Aker vei, Strømsveien.