Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Bergen - Norsko

Bergen je přístavní město založené v roce 1070 a nachází se na Vnitřním Byfjordu na západním pobřeží Norska. Město má 281.190 obyvatel a je druhé největší město v zemi, komuna v provincii (Fylke) Hordaland a také jejich administrativní ředitelství.

Metropolitní oblast Bergenu má 378 830 obyvatel, z toho je 30 000 studentů.
Krajině dominují hory a fjordy, včetně Sognefjordu, nejhlubšího a nejdelšího fjordu v zemi. V okrese Bryggen stojí barevné dřevěné domy ve starém přístavu, který byl kdysi základnou mocného hanzovního spolku. Domy zničené ohněm byly vždy znovu postavené ve starém stylu, ty dnešní pocházejí z roku 1702 a jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kořeny více než 900 let starého města sahají až do doby Vikingů. Jako jedno z hlavních měst hanzovního spolku byl Bergen několik století v centru prosperujícího obchodu mezi Norskem a zbytkem světa. Nejvýznamnější památkou z tohoto období je stará přístavní ulice Bryggen.

V Bergenu je od roku 2012 zřízena dočasná zóna ochrany ovzduší. Tato zóna, která je aktivována pouze když je velmi znečištěný vzduch, pak platí ve všední dny od pondělí do pátku v období od 6:00 do 22:00 hodiny.
Do zóny nemohou pak vjet určité typy vozidel, např. osobní automobily a obytné vozy, pokud mají sudou nebo lichou SPZ. Které poznávací značky mohou po aktivaci do zóny vjet a které typy vozidel se kterou EURO normou mají aktuálně blokovan vjezd, to lze zobrazit pouze v aplikaci Green-Zones-App.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Bergen - Norsko
Ekologická zóna v platnosti od:
30.01.2012
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) Pondělí - pátek 06:00 - 22: 00h
Peněžité pokuty:
95 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna začíná severně od Nattland podél E39 k Nyhavn.