Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Ekologické zóny Nizozemsko Rotterdam Maasvlakte
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Rotterdam Maasvlakte - Nizozemsko

Rotterdam je největší přístav v Evropě a zároveň třetí největší přístav na světě a město je hlavním dopravním uzlem pro nákladní dopravu.

Díky přístavu je Rotterdam hlavním průmyslovým a obchodním městem Nizozemska. Maasvlakte leží asi 40 km západně od centra Rotterdamu a má 7 přístavišť.

Dne 1.10.2014 vstoupila v platnost ekologická zóna. Ekologická zóna se vztahuje na všechny poštovní směrovací čísla v oblasti 3199, s výjimkou 3199 LE a 3199 LN. Do zóny patří také přístaviště s čísly do 7200 a 9900 včetně.

Další informace získáte kliknutím na mapu vlevo. Které zákazy vjezdu se vztahují na jaký typ vozidel a ve kterou denní a týdenní dobu je do této ekologické zóny povolen vjezd se dozvíte v níže uvedené tabulce nebo v naší aplikaci Green-Zones-App.

REG-Certificate pro nizozemské ekologické zóny

V ekologické zóně Rotterdam Maasvlakte (přístav Rotterdam) mají nákladní automobily (N2, N3) povinnost registrace.
Pokud se jedná o vozidlo třídy EURO 6, má po registraci povolen vjezd. Nákladní vozidla třídy EURO 0-5 také mohou vjet po registraci, pokud nejsou starší než 7 let a byla poprvé registrována před rokem 2013.
Vozidla třídy 0-5, která nesplňují výše uvedené podmínky, mohou dostat výjimku a za poplatek vjet maximálně 12 dní v roce, ale schválení vjezdu není zaručeno.
Pokud vjedete bez registrace a/nebo bez povolené výjimky, hrozí vysoké sankce.

Green Zones nabízí pro ekologickou zónu Rotterdam Maasvlakte registrační službu a vydává registrovanému vozidlu Green-Zones REG-Certificate. Registrační certifikát Green-Zones (REG-Certificate) pro evropské ekologické zóny potvrzuje kupujícímu, že Green-Zones provedla zákonem požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu v České republice. Registrační certifikát není oficiální plaketa/viněta.

Žádost o registraci bude možná zde (do 07-2020).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Rotterdam Maasvlakte - Nizozemsko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.10.2014
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Peněžité pokuty:
340 € - 2250 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologickou zónou je přístavní oblast Maasvlakte v Rotterdamu. To platí pro všechna poštovní směrovací čísla v oblasti 3199, s výjimkou 3199 LE a 3199 LN. Také se to týká čísel v přístavu od 7200 do 9900.