Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Ekologické zóny Česko Registrace pro Česko

Objednání registrace do LEZ Praha 1 a Praha 2 (červená/modrá zóna)

Ukázka povolení pro ekologickou zónu Praha 2 (modrá zóna) pro nákladní automobily <6 t

Zde můžete požádat o registraci pro vjezd do české ekologické zóny Praha 1 nebo Praha 2 pro nákladní automobily typu N2 a N3 (Praha 1> 3,5t, Praha 2> 6t), za předpokladu, že je vozidlo minimálně třídy EURO 4. Nákladní vozy třídy EURO 0-3 nemohou být registrovány a nesmí v žádném případě vjet do LEZ (nízkoemisní zóna).Autobusy EURO třídy 4-6 se mohou zaregistrovat pouze prostřednictvím hotelu (pro Prahu 1). Green-Zones bude přímou registrační službu pro autobusy v budoucnu také nabízet. V ekologické zóně Praha 2 mohou autobusy za poplatek parkovat na vyhrazených parkovištích.

České úřady neposkytují automatizovanou registraci nebo vstupní povolení pro nákladní automobily.
Žádosti lze podávat prostřednictvím formuláře, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace. Při předepsaném osobním vyzvednutí povolení na českém úřadě (bezplatné), musí být v českém jazyce zodpovězeny všechny případné nevyjasněné otázky.
Trasu vozidla přes zónu do cíle má žadatel částečně nebo zcela předepsanou (na povolení) a je zdokumentována v místním jazyce. Návštěvní a konzultační hodiny jsou pouze několik hodin týdně.

Green-Zones proto nabízí svým zákazníkům manuální registrační servis na základě údajů v níže uvedeném formuláři, po jeho vyplnění zajistí Green-Zones osobně přidělené povolení pro vjezd vydané příslušným městským úřadem. V závislosti na variantě žádosti je povolení k dočasnému vjezdu vydáváno na 8 kalendářních dnů nebo na 365 kalendářních dnů. Povolení získané od Green-Zones se vždy vztahuje pouze na jedno vozidlo.

Registrace/REG-Certificate
Povolení bude zákazníkovi zasláno elektronicky spolu s fialovým registračním certifikátem, který vytvořila Green-Zones (REG-Certificate) pro české ekologické zóny.

Fialový český REG-Certificate obsahuje souhrnné údaje o voze a potvrzuje společnosti pro kterou poznávací značku, v jakém období a pro kterou zónu životního prostředí proběhla legální registrace a zda existuje příslušné povolení k vjezdu. Certifikát Green Zones REG však není oficiální plaketou/vinětou.

Termíny pro podání žádostí a ceny
Pro registraci do LEZ Praha 1 nebo Praha 2 účtuje Green-Zones registrační poplatek ve výši 489 eur (8denní období) a 749 eur (365-denní).
Tyto ceny zahrnují mimo jiné žádosti, které jsou podané v jazyce dané země, osobní komunikaci s místními úředníky a osobní vyzvednutí povolení pracovníkem Green-Zones na ministerstvu. Všechny uvedené ceny jsou netto.

Žádost musí být podána u Green-Zones nejméně jeden měsíc před prvním plánovaným vjezdem do zóny, protože české úřady mají vyhrazeny 4 týdny na zpracování. Žadatelé, kteří nedodrží termín, si mohou u Green-Zones objednat osobní registrační servis v Praze na místě.

  • U žádostí, které budou Green- Zones přijaty pouze 20-30 kalendářních dnů před prvním plánovaným vjezdem, bude účtován dodatečný expresní příplatek ve výši 390 EUR.
  • U žádostí, které budou Green- Zones přijaty pouze 10-19 kalendářních dnů před prvním plánovaným vjezdem, bude účtován dodatečný expresní příplatek ve výši 590 EUR.
  • U žádostí podaných u Green-Zones méně než 10 kalendářních dnů před prvním plánovaným vjezdem, se bude green-Zones snažit najít řešení individuálně po domluvě, také cena bude domluvena individuálně. V takovém případě však nelze poskytnout záruku, že bude povolení k vjezdu vydáno včas.

Více objednávek za stejné období (jen pro nákladní vozy)
Pro každé vozidlo (SPZ) musí být vyplněn samostatný objednávkový formulář. To platí také pro přívěsy, pokud mají vlastní poznávací značku. Výše uvedené ceny registrací platí pro každé SPZ zvlášť. Pokud si objednáte registrace pro více než 10 vozidel/poznávacích značek ve stejném období a se stejným cílem, zašlete nám prosím zprávu na e-mail. Vyřídíme Vám registraci, aniž byste museli několikrát vyplnit objednávkový formulář.

Formulář pro registraci společností Green-Zones obdržíte zde.