Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Přehled pokut v evropských ekologických zónách

V každé ekologické zóně, která byla v evropských zemích zřízena, hrozí peněžité pokuty v případě, že řidič poruší zákaz vjezdu, příp. vjede do ekologické zóny bez platné plakety.
V prvních letech po zavedení ekologických zón byl většinou umožněn vjezd vozidlům různých emisních tříd, resp. různých barev emisních plaket, měli by se dnes řidiči před jízdou ujistit, že mají odpovídající platnou plaketu/vinětu ve správné barvě.

Pokud je přesto policí nebo úředním orgánem zjištěno spáchání přestupku, hrozí řidiči většinou vysoké pokuty. Níže uvádíme přehled pokut v jednotlivých zemích.

•    Německo / modrá plaketa / prozatím nestanoveno
•    Německo / ekologická plaketa / 80,00-108,50 euro
•    Německo / elektronická plaketa / je dobrovolná
•    Česká republika / emisní plaketa / 1.500,00-2.500,00 Kč (56,00-93,00 euro)
•    Francie / ekologická plaketa Crit’Air / 68,00-375,00 euro
•    Dánsko / ekologická plaketa EcoSticker / 20.000,00 DKK* (2.700,00 euro)
•    Rakousko / ekologická plaketa Pickerl / 80,00-2.180,00 euro

*Nejvyšší sazba + konfiskace vozidla do zaplacení pokuty

U výše uvedených pokut je často uvedena částka od – do. Důvodem je možnost národních zákonodárců rozhodnout o tom, zda je pokuta splatná na místě nebo bude projednávána písemně ve správním řízení a částku bude nutno převést na účet. Pravidlem je, že platba na místě je vždy „výhodnější“.