Ekologická zóna Ženeva

Důležité!

Ženeva ma ekologickou zónu: Ženeva

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Ženeva – Švýcarsko

Ekologická zóna v platnosti od: 13.11.2019

Druh ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, aktivní, pokud jsou překročeny limity škodlivých látek (např.> 50 μg/m³ prachových částic). Pondělí – neděle v čase 06:00 – 22:00h

Zákazy vjezdu (dočasné): Vozidla bez Stick'Air viněty a vozidla bez dostatečné třídy viněty Stick'Air, v závislosti na míře znečištění ovzduší.
Viněty třídy 3, 4 a 5 mohou být vyloučeny z provozu.

Zákazy vjezdu (stálé): Doposud neznámé

Peněžité pokuty: 455 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Ekologická zóna zahrnuje město Ženeva a část okolních obcí Carouge, Cologny, Lancy a Vernier.

Zvláštnosti: Francouzská viněta Crit'Air je uznávána v ekologické zóně Ženeva.
Pro dodávky a nákladní vozidla (N1-N3) platí přechodné období 2 let.

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: Doposud neznámé

Výjimky: Doposud neznámé

Dobré vědět...

Všechny aktuální zákazy řízení a další informace jsou k dispozici v naší aplikaci Green-Zones.