Green-Zones.eu › Environmentální zóny › Rakousko › Horní Rakousko

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Horní Rakousko - Rakousko

Ekologická zóna v platnosti od: 01.07.2016

Druh ekologické zóny: Stále platná, 00:00-24:00

Zákazy vjezdu (dočasné): Doposud neznámé

Zákazy vjezdu (stálé): Nákladní vozy třídy N1, N2 a N3, které nesplňují Euronormu 3.

Peněžité pokuty: 90 - 2.180 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Region A1 západní dálnice mezi křižovatkou Enns-Steyr (km 155) a dopravním uzlem Haid (km 175) poblíž města Linz v obou směrech.

Zvláštnosti: Omezení rychlosti v ekologické zóně na 100 km/h mezi km 155 a 168 km v obou směrech.

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: Doposud neznámé

Výjimky: Doposud neznámé

Ekologická zóna

Potřebuji Plaketa nebo registraci?

Ke vstupu do ekologické zóny potřebuje každé postižené vozidlo platný rakouský ekologický plaketu (Umwelt-Pickerl). V opačném případě lze očekávat pokutu až do 2180 EUR.

Environmentální zóny jsou označeny dvěma typy značek. Na jedné straně je většinou digitální značka pro omezení rychlosti, která je obvykle vidět na dálnicích. Na druhé straně je zde znak zákona o kontrole znečištění ovzduší. Na obrázku je černý kruh podobný znaku zákazu s poznámkou IG-L. Vstupní značka neodhaluje, kdo může vstoupit nebo ne.


V naší aplikaci Green-Zones jsme zobrazili podrobnou mapu každé ekologické zóny. Tímto způsobem můžete snadno rozpoznat limity a vyhnout se pokutám.

Rakousko má celkem 8 různých ekologických zón. Liší se v běžných ekologických zónách a zónách ochrany proti hluku: Außerfern, Burgenland, Linec, Dolní Rakousy, Horní Rakousy, Štýrsko, Tyrolsko, Vídeň.


V naší aplikaci Green-Zones jsme shromáždili a jasně představili všechny evropské ekologické zóny.

Dobré vědět...

Všechny aktuální zákazy řízení a další informace jsou k dispozici v naší aplikaci Green-Zones.