Ekologická zóna Oslo

Důležité!

Oslo ma ekologickou zónu: Oslo

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Oslo - Norsko

Druh ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) Pondělí - pátek 06:00 - 22: 00h

Zákazy vjezdu (dočasné): Třída vozidla: osobní automobily, obytné automobily (M1), autobusy (M2, M3), dodávky (N1), nákladní automobily (N2, N3)
Druh paliva: Nafta, Benzín
Euro norma: 0-6 (M1, M2, M3, N1), 0-5 (N2,N3)

Zákazy vjezdu (stálé): Doposud neznámé

Peněžité pokuty: 155 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Zóna pokrývá celou městskou oblast s výjimkou dálnic a silničního okruhu 3, E6, E18, Trondheimsveien, Østre Aker vei, Strømsveien.

Zvláštnosti: Povolení dovybavení: ne

V Oslu je vedle ekologické zóny také městské mýtné. V závislosti na typu vozidla a druhu paliva je nutné zaplatit různě vysoké poplatky. Elektrická vozidla musí také platit.

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Výjimky: Doposud neznámé

Další výjimky: Výjimka platí také pro vozidla, která mají termín v servisu, na trajekt, u lékaře, v nemocnici, pohřeb.

Environmentální zóny

Potřebuji Plaketa nebo registraci?

Ne. Zde nemusíte kupovat odznak ani žádat o registraci. Je třeba dodržovat pouze pravidla pro vstup.


Naše aplikace Green-Zones vám pomůže vyhnout se pokutám.

Bohužel nejsou známy žádné přesné značení. Je proto těžké vědět, kdy jste v ekologické zóně.


Naše aplikace Green-Zones vám pomůže vyhnout se pokutám.

Dobré vědět...

Všechny aktuální zákazy řízení a další informace jsou k dispozici v naší aplikaci Green-Zones.