Ekologická zóna Bergen

Důležité!

Bergen ma ekologickou zónu: Bergen

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Bergen - Norsko

Druh ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) Pondělí - pátek 06:00 - 22: 00h

Zákazy vjezdu (dočasné): v sudé dny (např. 02.10. nebo 24.11.):
Třída vozidla: osobní automobily, obytné automobily (M1)
Druh paliva: Nafta, Benzín
Poznávací značka: lichá (1,3,5,7,9)

v liché dny (např. 03.10. nebo 25.11.):
Třída vozidla: osobní automobily, obytné automobily (M1)
Druh paliva: Nafta, Benzín
Poznávací značka: sudá (0,2,4,6,8)

Zákazy vjezdu (stálé): Doposud neznámé

Peněžité pokuty: 95 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Zóna začíná severně od Nattland podél E39 k Nyhavn.

Zvláštnosti: Povolení dovybavení: ne

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: postmottak@bergen.kommune.no

Výjimky: Doposud neznámé

Environmentální zóny

Potřebuji Plaketa nebo registraci?

Ne. Zde nemusíte kupovat odznak ani žádat o registraci. Je třeba dodržovat pouze pravidla pro vstup.


Naše aplikace Green-Zones vám pomůže vyhnout se pokutám.

Bohužel nejsou známy žádné přesné značení. Je proto těžké vědět, kdy jste v ekologické zóně.


Naše aplikace Green-Zones vám pomůže vyhnout se pokutám.

Dobré vědět...

Všechny aktuální zákazy řízení a další informace jsou k dispozici v naší aplikaci Green-Zones.