Ekologická zóna Darmstadt

Důležité!

Darmstadt má tři ekologické zóny: Darmstadt (zelená), Darmstadt Heinrichstraße (NOx), Darmstadt Hügelstraße (NOx)

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Darmstadt - Německo

Ekologická zóna v platnosti od: 01.11.2015

Druh ekologické zóny: stálý platný

Zákazy vjezdu (dočasné): Doposud neznámé

Zákazy vjezdu (stálé): Nákladní vozidla tříd N1, N2, N3 a autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují EURO normu 4, jakož i osobní automobily a obytné vozy < 3,5 t typu M1, které nesplňují EURO normu 4.

Peněžité pokuty: 80 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Ekologická zóna zahrnuje všechny části města Darmstadt.

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: Úřad pro bezpečnost silničního provozu: ag-umweltzone@darmstadt.de; Telefon: 06151/13-2122.

Výjimky: Doposud neznámé

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Darmstadt Heinrichstraße (NOx) - Německo

Ekologická zóna v platnosti od: 28.05.2019

Druh ekologické zóny

Zákazy vjezdu (dočasné): Doposud neznámé

Zákazy vjezdu (stálé): Třída vozidla: osobní automobily, obytné vozy (M1), Autobusy (M2, M3), dodávky (N1), Nákladní vozidla (N2, N3)
Euro standard: 0-5 (nafta), 0-2 (benzín)

Peněžité pokuty: 80 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Heinrichstraße mezi Heidelberger Straße a Karlstraße (640 m).

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: Straßenverkehrsbehörde Darmstadt
Bessunger Straße 125
64295 Darmstadt
Tel: 06151 / 13-2276
Fax: 06151 / 13-4425
E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@darmstadt.de

Výjimky: Doposud neznámé

Název ekologické zóny: Ekologická zóna Darmstadt Hügelstraße (NOx) - Německo

Ekologická zóna v platnosti od: 28.05.2019

Druh ekologické zóny

Zákazy vjezdu (dočasné): Doposud neznámé

Zákazy vjezdu (stálé): Třída vozidla: osobní automobily, obytné vozy (M1), dodávky (N1)
Euro standard: 0-4 (nafta), 0-2 (benzín)

Peněžité pokuty: 80 €

Rozsah/oblast ekologické zóny: Hügelstraße mezi výstupem východního tunelu a Karlstraße (330 m).

Kontakt na ekologickou zónu a výjimky: Straßenverkehrsbehörde Darmstadt
Bessunger Straße 125
64295 Darmstadt
Tel: 06151 / 13-2276
Fax: 06151 / 13-4425
E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@darmstadt.de

Výjimky: Doposud neznámé

Ekologická zóna (zelená)

Potřebuji Plaketa nebo registraci?

Ke vstupu do ekologické zóny potřebuje každé postižené vozidlo platný zelený ekologický plaketa. V opačném případě je třeba očekávat pokutu ve výši 80 EUR plus poplatek za zpracování ve výši 25 EUR.

Zelenou ekologickou zónu lze rozeznat podle dopravních značek 270.1 a 270.2.

Před každou zónou je značka 270.1 s další značkou pro povolenou nálepku.
Na konci ekologické zóny je zobrazena značka 270.2.


V naší aplikaci Green-Zones jsme zobrazili podrobnou mapu každé ekologické zóny. Tímto způsobem můžete snadno rozpoznat limity a vyhnout se pokutám.

Ano, velmi mnoho. S více než 80 různými ekologickými zónami má Německo jednu z nejvíce v Evropě.


V naší aplikaci Green-Zones jsme shromáždili a jasně představili všechny evropské ekologické zóny.

Zásahy řízení motorové nafty (NOx)

Potřebuji Plaketa nebo registraci?

V současné době nepotřebujete ekologický plaketa ani registraci pro zákazy řízení motorové nafty. Existují však úvahy a plány na zavedení modrého ekologického plaketu. I bez ekologického plaketu je však nezbytné dodržovat evropské normy a pravidla, aby nedošlo k penalizaci. V opačném případě je třeba očekávat pokutu 25–75 EUR plus poplatek za zpracování.

Dopravní značky č. 251 „Zákaz motorových vozidel“ a / nebo č. 253 „Zákaz motorových vozidel nad 3,5 t“ s přidáním „Nafta až do Euro 5 / V“ pro dieselová vozidla se používají pro zóny zákazu jízdy naftou. Mimo jiné mohou být ovlivněna benzinová vozidla. To je označeno dodatečným štítkem „Benzín až do Euro 2 / II“.


V naší aplikaci Green-Zones jsme zobrazili podrobnou mapu každé ekologické zóny. Tímto způsobem můžete snadno rozpoznat limity a vyhnout se pokutám.

Ano, velmi mnoho. S více než 80 různými ekologickými zónami má Německo jednu z nejvíce v Evropě.


V naší aplikaci Green-Zones jsme shromáždili a jasně představili všechny evropské ekologické zóny.

Elektrická vozidla

Existuje ekologická plaketa pro elektrická vozidla?

Ano! Ekologický plaketu pro elektrická vozidla však není určen pro každého. Je-li vozidlo zaregistrováno v Německu, může být posledním znakem na SPZ písmeno „E“. Pokud je však vozidlo zaregistrováno v zahraničí, je nutná elektrická plaketa (E-plaketa).

E-plaketa vám dává různé preference. V závislosti na obci existují různé výhody, jako je používání jízdních pruhů pro autobusy, parkování zdarma v silničním provozu a na stanicích pro nabíjení elektřiny, jakož i možné využití jinak zablokovaných silnic.

Ano! Podle zákona vyžaduje každé auto bez ohledu na to, zda je poháněno benzínem, motorovou naftou nebo elektřinou, zelený ekologický plaketu. E-plaketu vás také opravňuje k dalším výhodám v porovnání s neelektrickými vozidly. V 35. BImSchV neexistuje samostatný odstavec pro elektrická vozidla, který je reguluje jako výjimku. Proto: Pokud elektrické vozidlo bez nálepky zeleného prostředí vjede do zóny zeleného prostředí, musí se očekávat pokuta za zpracování ve výši 80 € + přibližně 25 €.

Dobré vědět...

Všechny aktuální zákazy řízení a další informace jsou k dispozici v naší aplikaci Green-Zones.


Blog a zprávy