Podjęto decyzję o wprowadzeniu w Europie kolejnej plakietki ekologicznej!

Aby uniknąć mandatów, trzeba na czas uzyskać potrzebne informacje!

Centralny portal dla europejskich stref ekologicznych

Coraz więcej ustawowych zakazów ruchu i nowych plakietek ekologicznych w Europie

Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach i gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu.
Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r.
Z niej wynikają krajowe przepisy i regulacje, które wdrażane są następnie albo na poziomie regionalnym albo krajowym w odpowiednich krajach Unii Europejskiej lub są stosowane w miastach i gminach w oparciu o skomplikowane krajowe lub lokalne regulacje szczególne lub wyjątkowe.

W związku z tym Green-Zones wskazuje uczestnikom ruchu przemysłowego i turystycznego ruchu samochodowego w Europie, jakiego rodzaju strefy ekologiczne stworzono w danych krajach, jakie obowiązują regionalne przepisy i regulacje wyjątkowe oraz jakie plakietki ekologiczne i winiety konieczne są w celu wjazdu, ew. które można u nas nabyć, aby uniknąć płacenia kar pieniężnych, które w niektórych przypadkach są ekstremalnie wysokie, z tytułu bezprawnego wjazdu do strefy ekologicznej.

Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta Crit’Air obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do stref ekologicznych ...
Wprowadzona 01.01.2015 r. w Austrii plakietka ekologiczna przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów w austriackich strefach ekologicznych. Aktualnie jest ona obowiązkowa tylko dla pojazdów użytkowych. Dla samochodów osobowych zakup plakietki ekologicznej jest na razie dobrowolny ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Wielokrotnie zakup samej francuskiej winiety ekologicznej Crit’Air już nie wystarcza.Czynnikiem decydującym jest w wielu przypadkach to, do których stref wjeżdżać mogą posiadacze danego koloru winiety Crit’Air oraz w które dni oraz w jakich godzinach dane typy pojazdów mają zakaz przejazdu. Więcej na temat  usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym znajduje się tutaj ...
Wprowadzona 01.11.2011 r. w Danii plakietka ekologiczna Ecosticker przyznawana jest autobusom i samochodom ciężarowym, o ile spełniają one wymogi normy EURO 4. Duńska plakietka ekologiczna jest wymagana dla pojazdów, których masa przekracza 3,5 t, w celu wjazdu do różnych duńskich stref ekologicznych i uniknięcia bardzo wysokich kar pieniężnych w wysokości 2.700 euro ...

Zarys europejskich stref ekologicznych

Kiedy, gdzie i w jaki sposób oraz w których europejskich miastach tworzone są strefy ekologiczne?

Na ponad 40 stronach internetowych w Europie, częściowo w 25 językach, Green-Zones publikuje szczegółowe informacje o strefach ekologicznych i wymaganych w nich plakietkach ekologicznych/ winietach ekologicznych.
Informacje na temat istniejących oraz planowanych stref ekologicznych w Europie podajemy już tutaj. Plakietki lub winiety wymagane w celu wjazdu do strefy ekologicznej można uzyskać w naszych sklepach lub na stronach internetowych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stref ekologicznych i plakietek ekologicznych w danych krajach należy zastosować się do następujących wskazówek. Klikając w obrazek plakietki można przejść do strony, na której znajdują się informacje ogólne. Z niej można przejść bezpośrednio do odpowiedniego portalu krajowego i sklepu z plakietkami.

Ewentualnie można skorzystać z umieszczonej po lewej stronie mapy serwisu prezentującej europejskie plakietki ekologiczne, aby przez interaktywny plik pdf przejść do odpowiedniej strony.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
W kwietniu 2016 r. uchwalono w Niemczech projekt wprowadzenia niebieskiej plakietki. Ta plakietka wraz z utworzeniem niebieskich stref ekologicznych ma na celu zredukowanie wartości NOx w miastach. Niemiecka polityka wstrzymała na razie w dniu 7.10.2016 wprowadzenie Niebieskiej Plakietki aby poszukać alternatyw ...
Od 2017 r./2018 r. w Czechach zostanie wprowadzona plakietka emisji „Emisni-Plaketa“. Plakietka emisji jest obowiązkowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli i, na wniosek, będzie przyznawana pojazdom spełniającym normy EURO3 i EURO4 w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Od tego czasu na terytorium Czech będzie można tworzyć strefy ekologiczne, tak jak ma to mieć miejsce w Pradze w 2017/2018 r. ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
W dn. 01.01.2008 r. wprowadzono w Niemczech plakietkę ekologiczną. Plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4, które wjeżdżają do niemieckich stref ekologicznych. Plakietka ekologiczna jest konieczna dla wszystkich pojazdów wieloosiowych w Niemczech i od lat skutecznie redukuje wartość pyłu w niemieckich miastach ...
W dn. 01.10.2015 r. wprowadzono w Niemczech e-plakietkę, dzięki której możliwe są przywileje w zakresie parkowania i używania buspasów. E-plakietkę wystawia się tylko dla pojazdów zasilanych elektrycznie nie zarejestrowanych w Niemczech, aby móc je zestawić z pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, które są oznaczone znakiem „E” ...
Wprowadzona w 2010 r. w Europie winieta CO2/ winieta klimatyczna przyznawana jest w 3 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta CO2 obowiązuje dla wszystkich typów samochodów osobowych i kompensuje w dobrowolnej formie emisję CO2 w wysokości do 257 g CO2 na km w międzynarodowych projektach ochrony środowiska ...
Pył i tlenki azotu – przede wszystkim pochodzące z pojazdów z silnikiem diesla – to przyczyna powstawania w Europie coraz większej ilości stref ekologicznych i wprowadzania plakietek. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...