Meer milieustickers in Europa ingevoerd!

Nu boetes vermijden en tijdig geïnformeerd zijn!

Het centrale portaal voor alle Europese milieuzones

Wettelijke toegangsverboden en de invoering van nieuwe milieustickers nemen in Europa toe

Het Europese wegvervoer wordt, vanwege de hogere fijnstof- en stikstofoxidenvervuiling in steden en gemeenten, in toenemende mate gekenmerkt door regionale toegangsverboden en milieuzones.
Basis voor de maatregelen tegen bedreigingen voor de gezondheid als gevolg van fijnstof en stikstofdioxide is de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG, die van kracht is sinds 11-06-2008.
Uit deze richtlijn volgen nationale wet- en regelgevingen, die vervolgens ofwel regionaal of nationaal in de betreffende EU landen omgezet worden. Deze worden in het bijzonder toegepast in steden en gemeenten door complexe nationale of lokale bijzondere regels of uitzonderingen.

Green-Zones toont daarom voor het beroepsvervoer en het toeristische verkeer in Europa de routes waarop milieuzones in welke landen zijn ingesteld, welke regionale regels en uitzonderingen gelden, welke milieustickers en -vignetten nodig zijn voor toegang tot de desbetreffende milieuzones en hoe deze bij ons te koop zijn, zodat de soms erg hoge geldboetes voor onbevoegd betreden van de milieuzones vermeden kunnen worden.

Het op 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Ecovignet Crit’Air wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. Het Crit’Air geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle oude voertuigen van welke soort dan ook krijgen geen vignet en hebben overdag een rijverbod ...
De op 01-01-2015 in Oostenrijk ingevoerde Milieusticker wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. De Milieusticker geldt voor alle voertuigen in de Oostenrijkse milieuzones. Momenteel is de sticker alleen verplicht voor vrachtwagens en bussen. Voor personenvoertuigen is de Milieusticker nog vrijwillig ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Het alleen aanschaffen van het Franse Crit’Air Ecovignet helpt vaak niet. In veel gevallen is het bepalend welke Crit’Air kleur in welke zones mag rijden en op welke dagen en tijdstippen welke voertuigtypen een doorrijverbod hebben. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
De op 01-11-2011 in Denemarken ingevoerde EcoSticker wordt voor bussen en vrachtwagens uitgegeven, mits zij voldoen aan de EURO-norm 4. De EcoSticker is nodig voor voertuigen zwaarder dan 3500 kilo om de verschillende Deense milieuzones binnen te mogen en om de zeer hoge straf van € 2.700 te vermeiden ...

De Europese Emissiezones in een overzicht

Wanneer, waar en hoe werden milieuzones in Europa en in welke steden opgezet

Green-Zones informeert op meer als 40 websites in Europa, gedeeltelijk in 25 talen, gedetailleerd over milieuzones en de hiervoor noodzakelijke milieustickers/milieuvignetten.

Een overzicht van de bestaande of geplande milieuzones in Europa, geven we hier al. De stickers of vignetten die nodig zijn voor de toegang tot milieuzones kunt u bij ons krijgen via de betreffende winkels en websites. 

Volg de volgende instructies voor meer informatie over nationale milieuzones en milieustickers. Via onze stickerafbeeldingen krijgt u een paginaoverzicht te zien, vanuit waar u direct naar het relevante nationale portaal en de stickerwinkel kunt gaan.

Als alternatief kunt u links onze interactieve overzichtskaart van Europese milieustickers gebruiken om naar de betreffende websites te gaan.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
In april 2016 werd in Duitsland de beslissing genomen om een Blauwe Sticker in te voeren. Deze stikstofmonoxide sticker zou in combinatie met de invoering van de blauwe milieuzones de NOx-waarden in de steden moeten verminderen. Het Ministerie van Milieu heeft de invoering van de Blauwe Sticker echter nu op een lager pitje gezet om naar alternatieven te zoeken ...
Vanaf 2017/2018 wordt in Tsjechië de milieusticker “Emisni-Plaketa” ingevoerd. Deze milieusticker is verplicht voor alle personenauto’s, vrachtwagens, bussen en motoren en kunnen op aanvraag voor EURO3 en EURO4 voertuigen als gele en groene stickers toegerekend worden. Vanaf deze datum kunnen in heel Tsjechië milieuzones vastgesteld worden, zoals ook op deze datum in Praag gedaan zal worden ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Op 01-01-2008 werd de milieusticker in Duitsland ingevoerd. De milieusticker is voor EURO4 voertuigen bedoeld die de Duitse milieuzones in willen rijden. De milieusticker is verplicht voor alle meerassige voertuigen in Duitsland en reduceert sinds jaren met succes de fijnstof in Duitse steden ...
Op 01-10-2015 is in Duitsland de E-Sticker ingevoerd, waarmee er gebruik gemaakt kan worden van voordelen bij het parkeren en het gebruik van busbanen. De E-Sticker wordt alleen uitgegeven voor elektrische voertuigen die buiten Duitsland geregistreerd zijn, zodat deze voertuigen gelijk gesteld worden aan de in Duitsland geregistreerde elektronische voertuigen die met een E-kenteken uitgerust zijn ...
Het sinds 2010 beschikbare CO2-Vignet/klimaatvignet wordt in 3 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. Het CO2-Vignet geldt voor alle personenvoertuigen en compenseert in een vrijwillige vorm de CO2-uitstoot tot 257g CO2 per km in internationale klimaatbeschermingsprojecten ...
Fijnstof en stikstofoxiden, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden waarom er steeds meer milieuzones en vignetten/stickers in Europa zijn. Wie wil weten, hoe en waar stikstofoxide werkt, wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe dit onze gezondheid schaadt kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...