Der er indført nye miljømærkater i Europa!

Undgå bøder ved at informere dig på forhånd!

Green Zones er portalen for alle europæiske miljøzoner

Lovbetingede kørselsforbud og indførelsen af nye miljømærkater tager til i Europa

På grund af stigende finstøv- og kvælstofforurening i Europas byer og kommuner præges den europæiske vejtransport i stigende grad af regionale kørselsforbud og miljøzoner.
Baggrunden for en indskrænkning af sundhedsrisici såsom finstøv og kvælstofdioxid er EU's luftkvalitetsdirektiv, 2008/50/EF, der trådte i kraft d. 11.06.2008.
Dette har ført til nationale forskrifter og lovgivning, der er blevet omsat enten regionalt eller nationalt i de respektive EU-lande. Disse love indeholder dog også mange komplicerede nationale eller lokale særregler og undtagelsesregler i byer og kommuner.

Green-Zones forklarer derfor, hvilke miljøzoner der eksisterer, og i hvilke lande de er gældende, for både erhvervstransport og turisme. Derudover oplyser Green-Zones om, hvilke regionale lovgivninger og hvilke undtagelser, der er eksisterer, samt hvilke miljømærkater, der er nødvendige for at køre ind i zonerne. Miljømærkaterne kan du købe direkte hos os, så du ikke risikerer at betale de delvist ekstremt høje bødestraffe ved ulovlig kørsel i miljøzonerne.

Crit'Air-miljømærkaten i Frankrig blev indført den 01.07.2016, og findes i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Gamle køretøjer uanset hvilken type kan ikke få en mærkat, og har kørselsforbud om dagen ...
Umwelt-Pickerl-miljømærkaten i Østrig blev indført den 01.01.2015, og den findes i 6 forskellige kategorier/farver. Umwelt-Pickerl-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i de østrigske miljøzoner. Aktuelt er den kun lovpligtig for erhvervskøretøjer. Umwelt-Pickerl-mærkaten er indtil videre frivillig for personbiler ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Når du har købt en fransk Crit'Air-miljømærkat, står man ofte tilbage med mange spørgsmål. Farven på Crit'Air-mærkaten er nemlig i mange tilfælde afgørende for, i hvilke zoner man afhængigt dag, tidspunkt og køretøjstype må køre i, og hvornår man slet ikke må køre. Yderligere oplysninger om Green-Zones' realtidsinformationer finder du her ...
EcoStickeren i Danmark blev indført den 01.11.2011, og gives til busser og lastbiler, hvis de opfylder EURO 4-normen. En EcoSticker er nødvendig til køretøjer på over 3,5 t, der skal køre ind i de danske miljøzoner. Med en EcoSticker undgår man samtidigt den meget høje bødestraf på 20.000 kr ...

Et overblik over de europæiske miljøzoner

Hvornår, hvordan og hvor i hvilke byer oprettes miljøzonerne i Europa?

På over 40 hjemmesider i Europa og på op mod 25 sprog leverer Green-Zones detaljeret information om miljøzoner og om hvilke miljømærkater, der er nødvendige.

Allerede her kan du se en oversigt over de aktuelt eksisterende eller planlagte miljøzoner i Europa. De mærkater, der er nødvendige for, at du kan køre ind i zonerne, kan du købe i de respektive webshops på hjemmesiderne.

For uddybende informationer om nationale miljøzoner og miljømærkater, kan du gøre følgende. Ved at trykke på mærkatbillederne kommer du til en oversigtsside, hvorfra du kan komme direkte ind på de nationale portaler med de dertil hørende webshops med mærkater.

Alternativt kan du bruge oversigtskortet over de europæiske miljømærkater i venstre side, hvor du via en interaktiv pdf bliver ledt direkte til de forskellige hjemmesider.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
I april 2016 blev det besluttet at indføre en blå miljømærkat i Tyskland. Denne kvælstofoxid-mærkat skal sammen med oprettelsen af blå miljøzoner sænke NOx-udledningerne i byerne. Miljøministeriet har dog i første omgang lagt indførelsen af den blå mærkat på is for at finde på alternative løsninger ...
Fra 2017/2018 indføres emissionsmærkaten ”Emisni-Plaketa” i Tjekkiet. Emissionsmærkaten er lovpligtig for personbiler, lastbiler, busser og motorcykler, og den kan bestilles til EURO 3- og EURO 4-køretøjer som henholdsvis røde, gule og grønne mærkater. Efter denne dato kan der oprettes miljøzoner i hele Tjekkiet, som det for eksempel er planlagt i Prag fra 2017/2018 ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den 01.01.2008 blev miljømærkaten Umweltplakette indført i Tyskland. Miljømærkaten kaldes også finstøvmærkaten, og den gives til EURO 4-køretøjer, der skal køre ind i de tyske miljøzoner. Miljømærkaten er lovpligtig for alle flerakslede køretøjer i Tyskland, og har i årene siden indførslen med succes reduceret finstøvbelastningen i tyske byer ...
Den 01.10.2015 blev elbilmærkaten E-Plakette indført i Tyskland, og den giver fordele i form af parkeringspladser og tilladelse til at benytte busbaner. Elbilmærkaten gives til elbiler, der ikke er indregistreret i Tyskland, så disse kan køre på lige fod med tysk indregistrede elbiler, som har en særlig elbilnummerplade ...
Siden 2010 har det været muligt at købe den europæiske CO2-mærkat/klimamærkat, og den fås i 3 forskellige kategorier/farver. CO2-mærkaten kan købes til alle typer personbiler, og kompenserer på frivillig basis CO2-udledninger på op til 257 g CO2/km med investeringer i internationale klimabeskyttelsesprojekter ...
Finstøv og kvælstofilter – først og fremmest fra dieselkøretøjer – er årsagen til, at der konstant indføres nye miljøzoner og miljømærkater i Europa. Hvis du vil vide mere om hvordan og hvor kvælstofilter har indvirkning, hvor udledningerne kommer fra, og hvordan det kan skade vores sundhed, kan du her finde detaljeret information om emnet ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...