V Evropě zavedeny další ekologické plakety!

Vyhněte se pokutám a informujte se včas!

Centrální portál pro veškeré evropské ekologické zóny

Zákonné zákazy vjezdu a zavádění nových ekologických plaket se v Evropě neustále rozšiřují

Kvůli narůstající zátěži oxidem dusíku a prachovými částicemi je silniční provoz v Evropě stále častěji řešen jednotlivými obcemi prostřednictvím zákazů vjezdů a zaváděním ekologických zón.
Základem pro odvrácení možných zdravotních nebezpečí souvisejících s prachovými částicemi a oxidem dusíku je evropská směrnice 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která vstoupila v platnost 11. 6. 2008.
Z ní vyplývají další národní předpisy a regulace, které jsou v jednotlivých zemích EU zavedeny na regionální nebo národní úrovni, příp. jsou aplikovány prostřednictvím komplikovaných národních nebo lokálních zvláštních pravidel či výjimečných ustanovení jednotlivých měst a obcí.

Green-Zones informuje účastníky turistické i komerční automobilové dopravy v Evropě o tom, jaké ekologické zóny a v kterých zemích byly zavedeny, která národní ustanovení a výjimky jsou platné a jaké příslušné ekologické plakety a viněty jsou pro vjezd potřeba, tyto mohou být zakoupeny u nás, aby se řidiči vyhnuli částečně extrémně vysokým pokutám za neoprávněný vjezd do ekologické zóny.

1. 7. 2016 byla ve Francii zavedena ekologická plaketa Crit’Air, a to v 6 různých kategoriích/barvách. Francouzská ekologická plaketa Crit’Air platí pro všechny typy vozidel ve všech francouzských ekologických zónách. Všechny typy starých vozidel jsou z možnosti získat vinětu vyloučeny  a platí pro ně zákaz vjezdu ...
1.1.2015 byla v Rakousku zavedena ekologická plaketa Pickerl, a to v 6 různých kategoriích/barvách. Rakouská ekologická plaketa Pickerl platí pro všechny typy vozidel v rakouských ekologických zónách. V současnosti je povinná pro všechny užitkové vozy. Pro osobní vozidla je rakouská ekologická plaketa Pickerl zatím dobrovolná ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Pouhé zakoupení plakety Crit’Air většinou není dostačující. Rozhodující je v mnoha případech barva, která opravňuje ke vjezdu do konkrétní zóny a naopak v které dny a hodiny a pro které typy vozidel platí zákaz vjezdu. Více o online informační službě Green-Zones zde ...
1. 11. 2011 byla v Dánsku zavedena ekologická plaketa EcoSticker pro autobusy a nákladní vozidla splňující normu EURO 4. Plaketa EcoSticker je nutná pro vozidla nad 3,5 t, která chtějí vjet do dánských ekologických zón a neriskovat velmi vysokou pokutu ve výši 2 700 euro ...

Přehled evropských ekologických zón

Kdy, kde a jak budou zřízeny ekologické zóny v Evropě a v kterých městech?

Green-Zones detailně informuje na více než 40 webových stránkách ve 25 jazycích o ekologických zónách a potřebných ekologických plaketách/vinětách.

Přehled o již zavedených nebo plánovaných ekologických zónách v Evropě podáváme zde. Plakety či viněty potřebné pro vjezd si můžete opatřit u nás v příslušných e-shopech na jednotlivých stránkách.

Pro bližší informace o národních ekologických zónách a ekologických plaketách postupujte, prosím, podle následujících upozornění. Přes obrázky plaket budete přesměrováni na stránku s přehledem všech plaket, pomocí ní potom přímo na příslušný národní portál a jeho internetový obchod s plaketami.

Vlevo můžete také využít naši mapu s přehledem evropských ekologických plaket, která vás přímo pomocí interaktivního dokumentu PDF navede na příslušné webové stránky.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
V dubnu 2016 se Německo rozhodlo zavést modré plakety. Tyto plakety se týkají oxidu dusíku a mají ve spojení se zřízením modrých ekologických zón redukovat hodnoty oxidů dusíku ve městech. Ministerstvo životního prostředí však prozatím zavedení modré plakety odložilo a hledá vhodné alternativy ...
Od 2017/2018 bude i v České republice zavedena emisní plaketa. Emisní plaketa bude povinná pro osobní I nákladní vozidla, autobusy a motocykly a bude na žádost vydávána vozidlům splňujícím normy EURO 3 a 4 v podobě červené, žluté a zelené plakety. Od tohoto data mohou být v celé České republice zřízeny ekologické zóny, tak jako tomu bude od roku 2017/2018 v Praze ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
1. 1. 2008 byla v Německu zavedena ekologická plaketa. Ekologická plaketa, nazývaná také plaketa prachových částic, je určena pro vozidla splňující normu Euro 4, která chtějí vjet do německých ekologických zón. Ekologická plaketa je závazná pro všechna víceosá vozidla v Německu a již po několik let úspěšně redukuje zatížení německých měst prachovými částicemi ...
1. 1. 2015 byla v Německu zavedena E-plaketa, aby mohly být využity její přednosti při parkování a používání jízdních pruhů pro autobusy. E-plaketa je vydávána pouze elektrovozidlům neregistrovaným v Německu, aby tato vozidla mohla být srovnána s německými vozidly, která mají poznávací značku pro elektromobily ...
Od roku 2010 je v Evropě dostupná CO2-plaketa/klimatická plaketa, která je vydávána pro 3 různé kategorie/ve třech různých barvách. CO2-plaketa platí pro všechna osobní vozidla a dobrovolnou formou kompenzuje produkci CO2 až do výše 257 g CO2 na km v mezinárodních projektech ochrany klimatu ...
Prachové částice a oxidy dusíku – především z dieslových motorů vozidel – jsou důvodem, proč je v Evropě stále vice ekologických zón a plaket. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku, kdo je za ně odpovědný a jak škodí našemu zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...